La Setmana més organitzada


L'ORGANITZACIÓ, EL PILAR DE LA SETMANA
El grup d'organització està format per Àngels Didouh, Anna González, Joal Gonzalo, Maria Lozano, i Sharon Ortega, i s'ocupa de gestionar la Setmana de la Comunicació i la seva part prèvia. El grup s'encarrega d'assegurar-se que els 10 grups que organitzen la setmana, duen a terme correctament les tasques i les realitzen dins del calendari corresponent. La feina del grup es basa en les "escaletes", enteses com a calendaris que es marca cada grup i que també marquen ells, que realitzen tots els grups. Aquestes "escaletes" tenen dues versions: una més aviat en forma de calendari referent, sobretot, a la fase prèvia a la Setmana, i una altra que marca les tasques horàries que es faran durant aquesta. En cas que hi hagi un canvi en alguna d'aquestes, cada membre del grup té assignat de forma interna un o dos grups dels que formen part de l'organització de l'esdeveniment, per la qual cosa cadascú s'ocupa de modificar la informació pertinent en les escaletes generals pertinents.


El grup d'organització compta amb un grup de WhatsApp intern per poder fer decisions de forma conjunta, combinant-ho amb quedades en persona per poder dur a terme certes gestions. D’altra banda disposen d’un altre xat en què hi ha presents els caps de tots els grups —incloent també la Marcel·la— i és on prenen totes les decisions de forma oficial, a més de ser el canal a través del qual comuniquen els encàrrecs i propostes entre els diversos grups, i aquests són aprovats o denegats. A part d'això, també comuniquen la finalització o publicació provisional de materials que hauran d’utilitzar-se en la Setmana de la Comunicació.
Cada cap s’ha d’ocupar de comunicar al seu grup corresponent la informació que els afecti i/o els sigui explícitament indicat que es comparteixi. A més, el grup de caps no és l’única via de comunicació entre els diversos grups, sinó que cada dimecres a l’hora de classe es disposa d’un marge de temps per tal que cada grup pugui explicar a la resta d’organitzadors/es de la setmana en quin punt del seu calendari es troben, quines tasques ja han realitzat i quines són les pendents a realitzar, i com es duran a terme.

El cap del grup d'organització, Joal Gonzalo, s’ocupa de fer de pont entre tots els grups i organització. Tanmateix, cal tenir en compte que l’última paraula al respecte no la tenen ells, sinó Marcel·la Andreu, professora de Comunicació Corporativa i coordinadora dels alumnes que organitzem aquest esdeveniment. Per altra banda, tot i que ella és qui ho marca tot de forma interna, també s'han d'adreçar a Mariona Visa, professora de Mètodes de Recerca en Comunicació i directora de la Setmana de la Comunicació.Comentaris