L'art en la Setmana


LA SETMANA DE LA COMUNICACIÓ MÉS ARTÍSTICA
El grup que s'encarrega de la direcció artística, està format per 5 persones. Aquest grup s'encarrega fonamentalment de la decoració de la universitat i de les sales. Els seus primers passos van ser realitzar una pluja d'idees relacionada amb la ràdio i organitzar diverses reunions per posar en comú els dissenys a mà de la decoració. El material a utilitzar s'ha comprat entre tots els membres del grup, i la decoració també s'està fent en grup. D'altra banda, s'està duent a terme el camí a seguir dels visitants per arribar a les sales, junt amb la decoració de l'escala principal i el photocall.Comentaris