Imatges de la 15a Setmana de la Comunicació

Ponència Pol Izquierdo
19.04.18 15 SET COM Pol Izquierdo

Ponència María Jesús Espinosa
19.04.18 15 SET COM Maria Jesús Espinosa 

Ponència Javier Espada
18.04.18 15 SET COM Javier Espada

Ponència Mario Torrecillas
18.04.18 15 SET COM Mario Torrecillas

Ponència Jordi Bas
17.04.18 15 SET COM Jordi Bas

Ponència Félix Pérez-Hita
17.04.18 15 SET COM Félix Pérez-Hita

Ponència Gabriela Wiener
15 SET COM Gabriela Wiener


Ponència Samanta Villar
15 SET COM Samanta Villar


Visita Magical Media
15 SET COM Visita Magical Media

Ponents 15a Setmana Comunicació
Ponents 15a Setmana

Cartells de totes les edicions de la Setmana de la Comunicació Cartells Setmana Comunicació